Suomeksi

Edistyneet biomahdollisuudet ja älykkäät biotuotteet

Uusi Biocity Turku –tutkimusohjelma vuosille 2016-2020

Suomen Biotalousstategiassa [1] korostetaan uusiutuvien biopohjaisten luonnonmateriaalien käyttöä ravinnon, energian, tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. Suomelle tärkeitä luonnonvaroja ovat metsien lisäksi peltojen ja vesistöjen biomassa sekä makea vesi. Tutkimusryhmämme Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa työskentelevät fotosynteesin, kasvikemian sekä metsänjalostuksen parissa. Tutkimusohjelmaamme kuuluvilla ryhmillä on kullakin pitkät perinteet ja tunnustettu asema oman tieteenalansa huipulla, mutta nyt yhdistämme osaamisemme ja erikoisalamme, tavoitteenamme kehittää uusia ratkaisuja kestävään, eettiseen ja taloudelliseen biotalouteen.

Tutkimusohjelmaamme kuuluu tutkimusryhmiä Turun yliopistosta Biokemian laitoksen Molekulaarisen kasvibiologian osastolta sekä Kemian ja Informaatioteknologian laitoksilta. Åbo Akademista tutkimusohjelmaan kuuluu tutkimusryhmiä Johan Gadolin Process Chemistry Centre:stä, sekä Teologian ja Biotieteiden yksiköistä. Lisäksi toimimme yhteistyössä Åbo Akademin Centre for Functional Materials (FunMat) –keskuksen kanssa. Tutkimusryhmämme molemmissa yliopistoissa kuuluvat yliopistojen strategisen profiloinnin alueisiin. Yhteiskumppaninamme toimii myös Turku Science Park:iin kuuluva Smart Chemistry Park, joka on pienten ja keskisuurten kemian alan yritysten yhteistyöverkosto ja skaalautumisalusta.

Yhdistämme perustutkimusta soveltavaan tutkimukseen ja insinööritieteeseen, tavoitteenamme tuottaa uusia biopolttoaineita, biojalostusmenetelmiä sekä luonnolle uusia kemikaaleja. Pyrimme tuottamaan innovaatioita, jotka kehittyisivät teollisiksi työpaikoiksi, vientituotteiksi sekä talouskasvuksi. Tieteellisten, teknologisten ja taloudellisten tavoitteidemme lisäksi pidämme tärkeänä uuden innovatiivisen tutkijasukupolven kouluttamista tutkimuksen ja teollisuuden palvelukseen.

 

[1] Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen Biotalousstrategia. Edita Prima Oy. 2014.